Η Θέση Μας PDF E-mail

Η Ανάπλωσις είναι μία σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία με επίκεντρο δραστηριοτήτων την παροχή ολοκληρωμένων, καινοτόμων και αποτελεσματικών επικοινωνιακών στρατηγικών δράσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ισχυρού προφίλ και θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 

Χρησιμοποιώντας καινοτόμες επικοινωνιακές ιδέες, διαμορφώνοντας εξειδικευμένες δημιουργικές υπηρεσίες και αξιοποιώντας πρωτοποριακά εργαλεία δημόσιας προβολής, η Ανάπλωσις ανταποκρίνεται με επιτυχία στο σύνολο των επικοινωνιακών αναγκών των συνεργατών της, με στόχο τη διαμόρφωση συγκροτημένης στρατηγικής επικοινωνίας με μετρήσιμα αποτελέσματα.

 

Η φιλοσοφία της Ανάπλωσις βασίζεται σε τρεις στρατηγικούς άξονες: τη δημιουργική σκέψη, την «πελατοκεντρική» αντίληψη και τη συνέπεια. Στόχος της εταιρείας είναι η θεμελίωση δυναμικών και διαχρονικών συνεργασιών με τους πελάτες της βασισμένων στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εμπιστοσύνη. Η Ανάπλωσις απευθύνεται σε πρόσωπα και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που δεν αρκούνται στις τυποποιημένες επικοινωνιακές συνταγές έτοιμων και πρόχειρων λύσεων, αλλά επιζητούν την παροχή ολοκληρωμένων ποιοτικών υπηρεσιών επικοινωνίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το προφίλ τους.